Dofinansowanie firmy przez leasing - co należy wiedzieć o tej metodzie

Posted on 23/02/2021 7:56am

Leasing to preferowana forma sfinansowania działalności firmy. Przy uwzględnieniu corocznej dynamiki widać dokładnie że należy do tych obszarów inwestycyjnych, które rozwijają się najprężniej.


Najkrócej sprawę ujmując, leasing to rodzaj umowy pomiędzy stroną finansującą towar (inaczej leasingodawca) i stroną która otrzymuje świadczenie (leasingobiorca) na określony czas w zamian za ustalone prawnie ratalne opłaty.
długopis promocyjny
Author: Joe Haupt
Source: http://www.flickr.com


Wykorzystanie leasingu regulowane jest przez Kodeks Cywilny. Moda leasingu wynika z faktu, że stanowi dobrą alternatywę wobec kredytów. W związku z tym nie unikniemy zestawień obu metod dofinansowania firmy.


kredyt
Author: John Menard
Source: http://www.flickr.com


Nie da się jednolicie określić sytuacji, w których kredyt wydaje się być korzystniejszym rozwiązaniem niż leasing i odwrotnie. Specjalistyczne analizy są zazwyczaj stosowane przy optymalizacji podatkowej a także w celu uzyskania pożądanych wskaźników w sprawozdaniu finansowym. Leasing preferowany jest zwłaszcza małym i dopiero wchodzącym na rynek przedsiębiorstwom. Raczkujący inwestorzy mogą liczyć na dużą przychylność firm leasingowych niż podmiotów bankowych i kredytodawców. Przedmiotami umów leasingowych bywają najczęściej środki trwałe: linie produkcyjne, samochody, sprzęt elektroniczny, naczepy.


Jest kilka form leasingu, do najpopularniejszych należą leasing maszyn budowlanych kapITałowy (inaczej finansowy) i operacyjny. Pierwszy zawiera się na czas nieograniczony, faktycznie najczęściej dobieranym okresem jest pół roku do 5 lat. Finansowy leasing (leasing online) wybierzemy dla tych przedmiotów, które zwolnione są z podatku VAT.


Leasing operacyjny przyciąga potencjalnych najemców możliwością odliczenia czynszu inicjalnego oraz pozostałych rat do spłacenia bezpośrednio do wpisania w rubrykę kosztów uzyskania przychodu. Ten warunek przyczynia się do częstego wybierania leasingu operacyjnego. Jednocześnie minusem tej formy ratalnej dzierżawy jest niemożliwość wpisania rzeczy jako składnika aktywów przedsiębiorstwa.
Powód jest prawny i jasny - tenże przedmiot ma przecież właściciela i jest nim leasingodawca.


Wybieramy leasing przede wszystkim dzięki temu że przy umowie jest mniejsza biurokracja (w porównaniu do kredytów), sama procedura potwierdzenia, a również możliwość przeniesienia praw i obowiązków spłacania na osoby trzecie.

Tags: moc, IT, inwestorzy, środki