inwestorzy

Dofinansowanie firmy przez leasing - co należy wiedzieć o tej metodzie

Posted on 23/02/2021 7:56am
kredyt
Author: John Menard
Source: http://www.flickr.com
Leasing to popularna forma sfinansowania działalności przedsiębiorstwa. Przy uwzględnieniu corocznej dynamiki widać dokładnie że należy do tych obszarów inwestycyjnych, które rozwijają się intensywnie.


Precyzyjnie rzecz ujmując, leasing to umowa między stroną finansującą przedmiot (inaczej leasingodawca) i stroną która otrzymuje świadczenie (leasingobiorca) na określony umową czas za odpowiednio płaconymi ratami.
Read more >>