Zobowiązania pracodawcy względem zatrudnionego

Posted on 23/08/2021 8:20am

Zobowiązania chlebodawcy względem zatrudnionego można podzielić na całościowe i szczegółowe. Wszystkie zobowiązania wypływają z przepisów kodeksu pracy czy ustaw szczegółowych.


Obowiązek angażowania pracownika i zobowiązanie wypłacania zatrudnionemu wynagrodzenia za wykonaną pracę są to dwa najważniejsze ogólne obowiązki chlebodawcy. Chlebodawca obowiązany jest przyjmować do pracy pracowników zgodnie z umiejętnościami oraz doświadczeniem zawodowym pracownika, a także jego stanem zdrowia. Pracodawca powinien zorganizować proces produkcyjny a także zagwarantować, aby przebiegał on w obranym porządku pracy.

W sytuacji, kiedy chcesz zbadać taką kwestię także od innej strony, przeczytaj więcej w tym tekście, gdyż on również ją przedstawia.

Dokładnie wyraża się to w tym, iż pracodawca ma obowiązek wręczenia pracobiorcom: instrumentów oraz surowców niezbędnych do realizowania zleconej pracy, zaopatrzenia pracobiorców w odzież roboczą oraz wyposażenia pracowników w rynsztunek ochrony osobistej.


kurs bhp
Author: Baumit


Chlebodawca powinien nadto czuwać nad tym, aby wiążący w zakładzie porządek fabrykacji był przestrzegany poprzez pracobiorców. W tym celu musi wydać regulamin pracy jak też wszelakie wewnętrzne rozporządzenia, które mają temu służyć. Pracodawca powinien każdemu pracownikowi zapewnić też tak zwany kurs BHP.

Czy myślisz, że jest potrzeba jeszcze jednego sprawdzenia podanych w tym artykule wiadomości? Jeżeli tak, to kliknij tutaj i zweryfikuj witrynę.

Pracodawca powinien użyczać pracownikom pomocy w podnoszeniu kwalifikacji. To zresztą jedna z zasadniczych reguł prawa pracy. Chlebodawca musi wspierać pracownika tak w kształceniu się, jak też w doskonaleniu zawodowym.
Prawa do tego typu pomocy mają w pierwszej kolejności ci pracownicy, którzy ze względu na stanowisko które zajmują obowiązani są do podwyższania owych kwalifikacji, które już posiadają.

Tags: BHP, narzędzi, Pracodawcy, doświadczenie, obowiązki