Masz dość klientów, którzy nie płacą zadłużeń? Zobacz, co jesteś w stanie z tym uczynić!

Posted on 21/06/2018 7:45pm

Każdy prowadzący firmę rozumie, że podstawą dobrego funkcjonowania interesu jest płynność finansowa. Równolegle nieraz wie również, jak trudno tę płynność płatniczą utrzymać.
Wyszukiwarka
Author: Zumi
Source: http://www.zumi.pl


Nie wypływa to wyłącznie z winy menedżera - zależne jest także między innymi od wypłacalności kontrahentów. W jaki sposób temu zaradzić?


laptop
Author: markus spiske
Source: http://www.flickr.com


Bez wątpienia pierwszą i podstawową czynnością musi być weryfikacja wypłacalności kontrahenta, na tyle oczywiście, na ile wydaje się to dopuszczalne. Musimy jednak wspominać, że kondycja może się z czasem zmienić i dzisiaj zweryfikowana korzystnie, za jakiś czas znacznie się pogorszy. Nasz kontrahent przestanie wówczas realizować swe zobowiązania. W takim przypadku możemy poszukać takiego rozwiązania jak (cesja wierzytelności). Oznacza to, mówiąc zwyczajnym językiem, odsprzedanie wierzytelności (czyli naszego przywileju do konkretnej kwoty) innemu podmiotowi. Zapewnia to nam jako cedentowi szybkie uzyskanie pieniędzy, potrzebnych do funkcjonowania naszej organizacji. Musimy jedynie poinformować dłużnika o przeniesieniu praw do wierzytelności na jej kupca, zwanego cesjonariuszem.


formalności
Author: Bill Wilson
Source: http://www.flickr.com


Takie przedsięwzięcie wlicza się do usługi faktoringu. Zajmują się nim specjalnie zorganizowane firmy, które nie licząc cesji, czyli inaczej przelewu wierzytelności, są w stanie nam zaproponować pomoc w ściąganiu zobowiązań, doradztwo biznesowe i inne . Nietrudno się więc domyślić, że jeżeli idzie o faktoring koszt zależy od tego, jakie usługi poza przelewem należności zdecydujemy się otrzymać od określonego przedsiębiorstwa.
Ważne jest, by spojrzeć, czy w umowie, którą z nim zawrzemy, pojawi się punkt o tym, że nabywca może wymagać spłaty wierzytelności od cedenta w sytuacji niewypłacalności dłużnika.

Tags: fundusz, przedsiębiorstwo, kontrahent