Czym jest wyliczenie środków trwałych? Co do nich zaliczamy? O czym pamiętać?

Posted on 12/04/2018 4:51pm

Definicja środków trwałych, jaka zdefiniowana jest w artykule 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, mówi, iż środkami trwałymi są rzeczowe trwałe aktywa, zrównane z nimi, o określonym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok.
ewidencja wyposażenia program
Author: OTA Photos
Source: http://www.flickr.com


Powinny być zdalne do wykorzystania, stosowanie do potrzeb jednostki. Jak tego rodzaju wszystkie warunki będą spełnione, to oznacza, iż konkretny składnik majątku jest uznawany za środek trwały.


Jeśli więc chodzi o takie środki trwałe (czym katologować?) ewidencja jest wykonywana w wielu firmach. Istotne również jest to, iż w ustawie o rachunkowości nie zdefiniowano, ile musi wynosić wartość majątkowego składnika, aby był on środkiem trwałym.


Oznacza to po prostu, że dla celów rachunkowych także składniki majątkowe o niedużej wartości, co znaczy, że mogą być to kalkulatory, też mogą być wdrażane do ewidencji trwałych środków, oczywiście jak spełniają wspomniane wcześniej kryteria. Jeżeli zaś mowa o dochodowym podatku, to ustawodawca wyraził zgodę na to, by od składników majątku, jakich początkowa wartość nie jest większa niż trzy i pół tysiąca złotych nie wykonywać odpisów amortyzacyjnych.


W tego rodzaju sytuacji wydatki zużyte na ich nabycie są kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Wynika to z określonych przepisów.
To wszystko może zdawać się zawiłe, lecz całe szczęście można sobie z tym poradzić korzystając z określonej pomocy. Z takiego powodu jak ewidencja wyposażenia program, jaki jest przeznaczony do tego celu mocno to ułatwia. Warto o nim pamiętać, kiedy musimy rozliczać środki trwałe.

Tags: gra, ewidencja, rachunkowości